Areamätning

Vi utför areamätningar efter ny mätstandard SS 21054:2020.

Exempel på areor med olika definitioner som vi beräknar är BOA, BYA, BRA, BTA och LOA.

Vi mäter villor, lägenheter och lokaler och anlitas vid bostadsförsäljning, hyresförhandlingar och tvister om areauppgiften.

Vi har stor erfarenhet och har bl.a. utfört ca 400 areamätningar för Svenska kyrkan i Härnösands stift.

Om man hyr, ska köpa eller sälja en lokal är det relevant att känna till hur stor den är.

När en bostad, fastighet eller lokal ska säljas är det alltid säljaren som är ansvarig för de areauppgifter som lämnas. Säljaren använder ibland befintliga areauppgifter men ofta är areauppgiften inte korrekt. En anledning till att arean idag skiljer sig från tidigare areauppgifter kan vara att standarden är ändrad eller att mätningen enbart utförts på ritning och inte på plats.

Om en lokal ska hyras ut måste uthyraren se till att korrekt area uppges. Om hyresgästen genomför en areamätning och den inte stämmer med det uthyraren angivit kan det bli en tvist.

Artikel om fel angiven areauppgift och tvister som uppstår

Läs artikel om Byggbesiktas uppdrag med areamätning för Svenska kyrkan