Skadebesiktning

Skadebesiktning eller skadeutredning är något vi utför när en skada uppkommit, t.ex. efter ett husköp där man upptäcker en skada som kan betraktas som ett dolt fel.