Statusbesiktning

Statusbesiktning av en byggnad eller konstruktion kan vara en bra vägledning inför beslut om renoveringsåtgärder eller andra investeringar i en byggnad. Till exempel kan vi även utföra termografering av byggnaden med värmekamera, detta för att synliggöra köldbryggor som kan behöva åtgärdas.

Statusbesiktningen kan även kompletteras med en underhållsplan för att ge en bättre överblick om när åtgärder bör sättas in och budgetera kostnader för dessa.