Statusbesiktning

Statusbesiktning av en byggnad eller konstruktion kan vara en bra vägledning inför beslut om renoveringsåtgärder eller andra investeringar i en byggnad.

Som exempel så kan vi utföra besiktning av tak före installation av solceller för att förebygga onödiga fuktskador eller termografering av en byggnad med värmekamera för att se köldbryggor.

Statusbesiktningen kan även kompletteras med en underhållsplan för att ge en bättre överblick om när åtgärder bör sättas in och budgetera kostnader för dessa.