Tjänster för Företag

Areamätning

Vid köp eller försäljning av en lokal eller byggnad är det relevant att veta hur stor den är.

Materialinventering

Vid rivningsarbeten är det fastighetsägaren som ansvarar för att en inventering av bl.a. Farligt avfall utförs.